เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

- ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 user เท่านั้น
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลจริง ทั้งนี้เพื่อใช้ในการอ้างอิงแลกของรางวัล
- หากข้อมูลผู้สมัครไม่ตรงกับความจริง ทีมงานขอสงวนสิทธิในการงดแลกของรางวัล
- ส่วนของ ชื่อ, นามสกุล, เมื่อกรอกแล้วไม่สามารถแก้ไขได้

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

E-mail : *
Password : *
ชื่อ : *
(ภาษาไทยเท่านั้นและข้อมูลตรงตามบัตรประชาชน เพื่อใช้รับรางวัล)
นามสกุล : *
(ภาษาไทยเท่านั้นและข้อมูลตรงตามบัตรประชาชน เพื่อใช้รับรางวัล)
เบอร์มือถือ : *