เงื่อนไขการแลกของรางวัล

1. เปิดรับแลกของรางวัลทุกวันที่ 1-5 ของเดือน
2. เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม ระบบจะทำการหักคะแนนออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือทันที
3. คะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลได้ ต้องเป็นคะแนนส่วนที่มากกว่า 10,000 คะแนน
4. ของรางวัลแต่ละรายการมีกำหนดวันหมดอายุในการแลก
5. ของรางวัลที่แลก ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องถ่ายรูป ตนเองถือของรางวัล แล้วส่งเข้ามาให้ทีมงาน เพื่อยืนยันการได้รับของรางวัล
7. เงื่อนไขการเล่นเกมและการแลกของรางวัล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม